Site Telemark

Nettkonsesjon godkjent!

Skagerak Nett AS har på vegne av datasenterprosjektet søkt NVE om nettkonsesjon for å kunne levere tilstrekkelig mengder grønn, fornybar energi til Site Gromstul.

Søknaden ble godkjent 7. november 2018. Tillatelsen gir Skagerak Nett AS anledning til å kunne bygge og drive Kiseåsen transformatorstasjon med tilhørende nettilknytning til eksisterende ledninger og Rød transformatorstasjon med et initielt effektuttak på opptil 50 MW. På sikt vil Kiseåsen transformatorstasjon kunne forsyne Site Gromstul med opptil 500 MW.

Se gjerne på NVE sine sider for ytterligere informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4885&type=A-1

Datasenterprosjektet har ved dette landet de to mest sentrale elementene som må være på plass for å kunne realisere planer om etablering av Norges første hyperscale datasenter. Reguleringsplanen ble som kjent godkjent før sommeren 2018.