Site Telemark

Reguleringsplan for Gromstul godkjent!

Skien bystyre sluttbehandlet 31. mai 2018 reguleringsplan for gbnr 11/1, datasenter Gromstul. Etter flere gode og positive innlegg vedtok bystyret planen. Partiet Rødt valgte som eneste parti å stemme imot. Det har ikke fremkommet klager på vedtaket, og etter klagefristens utløp ultimo juni har prosjektet nå en godkjent reguleringsplan!

Nettkonsesjonssøknaden er fortsatt under behandling hos NVE og forventes sluttbehandlet forhåpentligvis tidlig høst 2018.

Det arbeides tungt i prosjektet gjennom sommeren 2018 med det videre detaljeringsarbeidet. Spesielt viktig vil alle forhold knyttet til vann, vei, fiber, strøm og annen infrastruktur være som må avklares og prosjekteres.