Site Telemark

Reguleringsplan Gromstul til behandling

På møte tirsdag 30. januar 2018 skal hovedutvalg for teknisk sektor i Skien kommune førstegangsbehandle detaljregulering for gbnr. 11/1 der forslagsstiller Statkraft søker å få etablert store datasentre. Om utvalget godkjenner den, blir planen sendt ut på høring med seks ukers frist.

For å se møteinvitasjon samt grunnlagsdokumenter:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/skien/Meetings/Details/835320