Site Telemark

Samferdsels­minister Ketil Solvik Olsen besøkte Fossum

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har vært på besøk på Fossum og fått presentert status på arbeidet for å få etablert datasenter på Gromstul. Der fikk ministeren en orientering fra Løvenskiold om eiendommens industrihistorie med jernverksdriften som startet på midten av 1500-tallet og varte i over tre hundre år, og hvordan etablering av datasenter på Gromstul er en naturlig videreføring av denne industrihistorien.

Lokalt hadde Knut Morten Johansen (Frp) sammen med Bård Hoksrud presset på for å få Skien på Solvik-Olsens reiseplan. Der fikk ministeren en orientering fra Løvenskiold om eiendommens industrihistorie med jernverksdriften som startet på midten av 1500-tallet og varte i over tre hundre år. Senere med sagbruk, tresliper, cellulosefabrikk og kraftverk.

«Jeg tenkte tidlig at et datasenter ville være kjekt. Da har jeg noen som kan kjøpe kraften vi produserer», fortalte Leopold Løvenskiold. Han oppdaget etter hvert at eiendommens kraftverk bare ville klare å levere få prosent av den kraften et hyperskala datasenter vil ha behov for.

«Dess raskere vi kommer i gang, dess større kan denne industrien bli i Norge. Vi har endre på elavgiften, reduserer eiendomsskatt, lagt opp til investering i internasjonal fiberkabel og kjernenett for å vise at vi spiller på lag. Vi skal bidra til å styrke Norge i denne kampen. Men vi jubler uansett hvilken av de norske aktørene som får det første senteret. Da blir Norge satt på kartet og det kan bli lettere å få inn flere», sa Solvik-Olsen.