Site Telemark

«Maskinskatten» foreslått fjernet

I slutten av november 2017 ble det lagt frem et budsjettforlik mellom regjeringspartiene og KrF og V der blant annet Eiendomsskattens Verk og Bruk, ofte kalt «maskinskatten», er fjernet. Dette er meget gode nyheter for datasenterindustrien da dette fører til at usikkerhet knyttet til potensielt store skattekrav er borte.

Finansdepartementet sendte i sommer ut på høring forslaget om å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk. Regjeringen anslår inntektstapet til minst 1,2 milliarder kroner for kommunene. De borgerlige partiene er nå enige om å fjerne maskinskatten, og kommunene som rammes av skattekuttet loves kompensasjon. Budsjettavtalen fjerner enhver tvil da kommuner ved dette ikke har anledning til å eiendomsbeskatte dataurstyr.

Kjetil Thorvik Brun er fagsjef for IKT og sier «Vi har fått en stor seier i statsbudsjettet nå når maskinskatten fjernes. Maskinskatten har, etter gjennomslaget på reduksjon av el-avgiften for datasentre, vært det største hinderet for vekst, store nyetableringer og investeringer i datasenternæringen».

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener det er svært gledelig at de fire borgerlige partiene har fjernet maskinskatten. Etter planen skal skatten gradvis fjernes over en sjuårsperiode. «Det viktigste for Norge fremover er å skape flere arbeidsplasser – det er nødvendig for å sikre velferden. Å fjerne maskinskatten er ett av mange svar på denne utfordringen. Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter», sier NHO-sjefen.

Kilde: TU.no