Site Telemark

Gromstul fritas for eiendoms­skatt

Rådmannen i Skien foreslår at området som søkes regulert for datasenter på Gromstul fritas for all eiendomsskatt. Dette kommer etter det generelle fritak for «maskinskatt» som kom frem i budsjettavtalen mellom de borgerlige partier i november i år.

Rådmann Ole Magnus Stensrud foreslår at området der et mulig nytt datasenter skal investere for milliarder av kroner kan få slippe eiendomsskatten helt og holdent. Sammen med forslaget til nye regler for eiendomsskatt i Skien er det laget et kart over området på Gromstul der skattetaksten er null.

«Vi synes det bra at de kan slippe skatt, og det er dessuten i tråd med det som ligger i statsbudsjettet; at det ikke blir skatt på verk og bruk» sier Jørn Inge Næss, formannskapsmedlem i Skien fra Fremskrittspartiet.

Kilde: Varden.no